PROSEDUR PELAYANAN KEPEGAWAIAN

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Dasar Hukum
 1. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN
 2. Surat Edaran Ka.BKN No. 01/SE/1977 tgl. 25 Pebruari 1977 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS.

Jenis Cuti
 1. Cuti Tahunan;
 2. Cuti Besar;
 3. Cuti Sakit;
 4. Cuti Bersalin;
 5. Cuti Karena Alasan Penting;


SYARAT – SYARAT CUTI :


1. CUTI TAHUNAN

 • Isi Blangko cuti Tahunan
 • Fc SK Pangkat Terakhir
 • Fc SK Jabatan (Jika memiliki jabatan)

Ketentuan : 1 Tahun 12 hari kerja 

                    2 Tahun 18 hari kerja

                    3 Tahun 24 hari kerja


2. CUTI ALASAN PENTING (MENIKAH)

 • Isi Blangko cuti Alasan Penting
 • Fc SK Pangkat Terakhir
 • Fc SK Jabatan (Jika memiliki jabatan)


Ketentuan : a. Orang Tua, Istri/Suami,Adik/kakak, Mertua/Menantu sakit keras/meninggal.

                    b. Mengurus atas Hak - Hak poin (a)

                    c. Melangsungkan Pernikah Pertama

                    d. Menerima Penghasilan PNS

                    e. Paling lama 1 (satu) bulan

 

3. CUTI BERSALIN

 • Isi Blangko cuti Bersalin
 • Fc SK Pangkat Terakhir
 • Fc SK Jabatan (Jika memiliki jabatan)
 • Surat Keterangan dari bidan / dokter


Ketentuan : 

a. Melahirkan anak ke 1 s/d 3 berhak atas cuti bersalin

b. Menerima Penghasilan PNS

c. Bagi PNS, Cuti Bersalin berlaku selama 3 bulan, dengan ketentuan 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan
d. Bagi Tenaga Kontrak, Cuti Bersalin berlaku selama 2 bulan, dengan ketentuan 1 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan sesudah melahirkan

           

4. CUTI BESAR

 • Isi Blangko cuti Besar
 • Fc SK Pangkat Terakhir
 • Fc SK Jabatan (Jika memiliki jabatan)
 • Fc bukti pembayaran (bagi yang berangkat Haji)
 • Surat keteranga dokter / bidan (untuk cuti bersalin melahirkan anak ke 4 dst)

Ketentuan : a. Telah bekerja paling singkat 5 Tahun secara terus menerus

                    b. Paling lama 3 bulan.

                    c. Tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun ybs.

                    d. Menerima Penghasilan PNS

                 

5. CUTI SAKIT

 • Isi Blangko cuti Sakit
 • Fc SK Pangkat Terakhir
 • Fc SK Jabatan (Jika memiliki jabatan)
 • Surat Keterangan Rekam Medik dari rumah sakit
 • Foto yang bersangkutan

Ketentuan : a. PNS yang sakit lebih dari 14 hari

                    b. Diberikan paling lama 1 Tahun

                    c. Dapat tambahan 6 bulan apabila diperlukan

                    d. PNS yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan

                    e. Menerima Penghasilan PNS


Catatan :
Proses cuti diusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah maksimal 10 hari sebelum pelaksanaan cuti
Surat Pengantar dari Unit Kerja yang bersangkutan.
Permohonan Cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung.