PROSEDUR PELAYANAN KEPEGAWAIAN

PENYESUAIAN MASA KERJA


Kelengkapan Berkas

  1. Surat Pengantar dari Kepala Satuan Kerja.
  2. Fotocopy/ salinan sah SK pengangkatan pertama (CPNS)
  3. Fotocopy/ salinan sah SK Pangkat Terakhir
  4. Fotocopy/ salinan sah Ijazah terakhir
  5. Fotocopy/ salinan sah Kartu Pegawai
  6. Daftar Riwayat Pekerjaan
  7. Fotocopy/ salinan sah SKP tahun terakhir.
  8. Fotocopy/ salinan sah SK pengalaman kerja (pengangkatan dan pemberhentian)
  9. Konversi NIP Baru